Aanmelden als client

Manieren van aanmelding:

  • Doorverwijzing door een hulpverlenende instantie:

Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank West Twente kunnen worden doorverwezen door één van de hulpverlenende instanties (zoals Gemeentes, Algemeen Maatschappelijk Werk, Carinova, Humanitas, Jeugdzorg, Verslavingszorg, Schuldhulpverlening, Leger des Heils, e.a.). 

  • Aanmelding zonder tussenkomst van een hulpverlenende instantie:

Wie niet bij een hulpverlenings-instantie bekend is, kan zich aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. Dit formulier wordt uitsluitend naar de Planner Intake van Voedselbank West Twente verzonden. Wanneer je aanmelding is ontvangen, voert een Intaker van Voedselbank West Twente de inkomenstoets uit en verzorgt de aanmelding. Kom je in aanmerking voor de Stichting MDVA, dan meldt de Intaker je hier ook voor aan.Hölscher & Davids notarissen i-Signaal - Innovatieve Software Renault Munsterhuis Rotaryclub Rijssen Van Keulen interieurbouw